Soi cầu Xổ số Siêu Tốc 45 giây

Tương lai đạt được mức thấp năm năm, và bốn cổ đông lớn cuối cùng đã giảm cổ phần! Chu Tiana đang bước vào thời khắc đen tối? Mắt vàng
Soi cầu Xổ số Siêu Tốc 45 giây
Tương lai đạt được mức thấp năm năm, và bốn cổ đông lớn cuối cùng đã giảm cổ phần! Chu Tiana đang bước vào thời khắc đen tối? Mắt vàng
Cập Nhật:2022-05-23 07:56    Lượt Xem:184

Tương lai đạt được mức thấp năm năm, và bốn cổ đông lớn cuối cùng đã giảm cổ phần! Chu Tiana đang bước vào thời khắc đen tối? Mắt vàng

Một tháng ba, 2022, Chu Thiên long (003040. SZ) giao nộp tờ đáp án hiệu quả 221, và doanh thu tiền thuế tổng hợp của công ty đạt đến một mức thấp mới trong năm vừa qua. Theo dữ liệu của báo cáo thường niên, doanh thu hoạt động của công ty ở 2021.309 tỉ yuan, một năm-trên-mỗi năm tăng vọt lên trên-27.67. Nhưng lợi nhuận lưới đối với cổ đông của các công ty đã được liệt kê là 62.74 triệu yuan, một tuần-on-year giảm 37=. Thêm vào đó, tiền lãi trước thuế tổng của công ty trong s ố 63.597 là năm thấp nhất kể từ khi công ty cung cấp dữ liệu ở thẩm lý tại bộ địa lý 207. Theo dữ liệu cổ đông hàng đầu trong vòng hai mươi, công ty vừa chịu một giảm tập thể của bốn cổ đông. Trong số đó, Xinggang rondoni mạo hiểm đầu tư tư lần thứ sáu lớn hơn nhiều cổ phiếu Minsheng, thứ tám lớn đầu tư từ Longxing và lần đầu tư lớn lớn thứ chín tại Longxiang đã giảm thiểu sản bằng cổ phiếu 2000, cổ phần 24490000, cổ phần 195500Rs. Dựa theo tính to án đơn giản của 25yuan trong trung tâm thao tác cổ phiếu trước, mức độ giảm này có thể đạt tới khoảng 189 triệu cổ phiếu yuan. Tḥng d. A. d. N. A. d. d. d. A. d. d. d. A. N. d. d. A. N. R. d. d. A. R. d. d. A. R. d. A. R. R. d. A. R. R. R. d. A. R. R. R. R. A. R. R. R. R. R. A. R. R. R. R. R. R. R. R. Cuối tháng đôi, sau s ự giảm giá bốn cổ đông lớn, giá cổ phiếu của công ty đã chính thức rơi xuống dưới đáy hộp mà suốt thời gian trôi qua, tạo ra một mức thấp mới sau khi lên sàn. Ngày đầu tháng tư, công ty bắt đầu một s ự giảm nhanh liên tục, với sự giảm giá 33.92. trong năm ngày thương mại, với một khoản tiền khởi đầu tích lũy của 3.231 tỉ yuan. Giá cổ phần của công ty cũng giảm xuống dưới đáy hộp lần nữa và đạt một mức thấp mới. Thậm chí, dựa trên giá trị thị trường gần nhất trên May 12, tỉ lệ P/ E tương ứng vẫn còn cao bằng 109 lần này. Dựa trên s ự giảm bớt tập thể của các cổ đông lớn và sự tiết kiệm tiền từ chợ thứ hai, sự giảm kinh doanh của công ty, giới hạn phát triển của công ty và rủi ro tài chính dần dần bị phơi bày đang làm mất lòng tin của các nhà đầu tư 2Yeah; Nói ra nóng! A. lô! A. lô! A. lô! A. lô! A. lô! A. lô! A. lô! A. lô! A. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Một. Chu Thiên long là một công ty cung cấp an ninh kỹ thuật số, máy móc thông minh, chính phủ thông minh, tài chính thông minh, lưu trữ thông minh, hệ thống lắp đặt và dịch vụ hoạt động. Tập đoàn này hiện có ba doanh nghiệp, trong đó có những sản phẩm thẻ thông minh của những phần mềm nhúng vào và sản phẩm an ninh kỹ thuật số như thẻ chứng nhận, thẻ an sinh xã hội, thẻ liên lạc, thẻ thông tin giao thông và thẻ số RMB cứng Ví là trung tâm của công ty. Ngoài ra, có dịch vụ thiết bị cuối thông minh bao gồm phát hiện RMB kỹ thuật số, máy chấp nhận và nâng cấp, cũng như là bục phần mềm và dịch vụ hoạt động kinh doanh. Một trong số chúng, nguồn thu nhập chính của thẻ thông minh, cộng thêm nửa số thu nhập, đã giảm mạnh bằng 34.16=.* đến 671 triệu yuan-year-on-year in-20, và tỷ lệ thu nhập cũng giảm từ 86.8=-65. Theo 2021, việc làm ăn thẻ thông minh của công ty chỉ bị dội ngược một chút bởi 4.74=-703 triệu yuan, và tỷ lệ thu nhập lại giảm lên hàng trăm.74.74=. Nó có một phần lớn trong cuộc đời này. Nó còn sống trong cuộc sống đấy. Tuy nhiên, vẫn còn sống 57.21. Và cuộc sống của công việc gái thông minh ở 2020. Nó nói ra nội nội loại nội loại nội loại như vậy! Được rồi, nó nước Thiên long tài tạo ra nội tại chương trình Theo dữ liệu của tổ chức này, nhờ công ty đã thắng cuộc đấu giá về hệ thống lưu trữ điện tử của dự án xây dựng thông tin xây dựng cung cấp bảo hiểm gia phát và dự án nhập của giai đoạn II Kho lưu trữ kinh tế kinh doanh doanh doanh doanh doanh nhân loại và nhân s ự an ninh xã hội, nguồn thu nhập của phần mềm và dịch vụ tăng lên bởi 108.37 triệu triệu ngày một năm trên 2021, là động lực chủ yếu để tăng thu nhập của công ty. Tuy nhiên, lợi nhuận tổng quát của doanh nghiệp ở 2021 chỉ là 4.57 Name, một sự giảm đáng kể các điểm số 97.74 so với 2020, ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận tổng thể của công ty tới việc giảm đi theo tỷ lệ 7.74. The phần mềm và dịch vụ also saw no scale effect in the year-on-year-on increase of 180.94. trong thu nhập, and the grossing cươ lợi nhuận also weakly hunt by 19.3 partial điểm, dragging the lợi nhuận performance of 2020. Tuy nhiên, trong tình huống giảm lợi nhuận đáng kể, áp lực thị trường của công ty vẫn chưa giảm, các chi phí bán hàng của công ty tăng lên theo s ự tăng lên gần 2021, cách gần như hàng năm tới 116 triệu yuan, và giá trị bán hàng vẫn tăng một số. D ù tỷ lệ phụ trội phụ trội của công ty giảm theo tỷ lệ thuế 1.09 trăm tố từng năm, tiền lãi hoàn to àn trước thuế của công ty vẫn giảm đi gần 45.31.31. mỗi năm tới 63.597 triệu yuan, mà là năm thứ hai của s ự giảm liên tục lợi nhuận trước thuế của công ty và giá trị thấp nhất kể từ khi tiết lộ dữ liệu. Chỉ với giá trị thuế thu nhập, chỉ có 4.7881 triệu yuan in 2021. So với thuế thu nhập trong dải 13.8 triệu tới 17 Dễ dàng hơn nhiều so với tương lai, sức ép cạnh tranh tại nền công nghiệp của công ty chỉ tăng lên. Nói ra nói ra nội dẹp mạng, động loại, nội loại, động loại, động loại, động loại, động loại, động loại, đội, chọi thứ thông minh giới, cuộc sống này còn gần đốt. The Curacatemo that. Theo báo cáo tài chính trên thẻ to àn cầu được công bố bởi ICMA, lô hàng toàn cầu thẻ thông minh đã đạt đến 36 Theo dự đoán của ICMA, lô hàng thẻ thông minh to àn cầu được dự đoán là 38.4 tỉ khoảng 2022, và tỉ lệ phát triển tổng hợp từ 88 đến 2022 chỉ là 1.07 Name, với s ự tăng trưởng ít. The thông minh card visit vẫn còn nằm dưới tác động mạnh của xu hướng điện tử. The Smart card industries is close to the development and changes of Social Security Management Mode and Financial service và service Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, ở 2009, Văn phòng chung của Bộ Nhân lực và An ninh xã hội đã đưa ra một thông báo về việc thực hiện to àn diện các thẻ an ninh E-Social Security, phát biểu một tiêu chuẩn thống nhất quốc gia về thẻ E-Social Security, thống nhất chương trình xác thực danh tính và giải quyết trên mạng của thẻ an ninh xã hội quốc gia, và thực hiện một đối một thư từ, bản đồ độc đáo, cùng một trạng thái với chức tương tự giữa thẻ quốc tế và thẻ an ninh xã hội. Tuy nhiên việc phát triển thẻ an sinh xã hội điện tử vẫn cần phải được ràng buộc với thẻ an sinh xã hội vật lý trong giai đoạn này, với việc phát triển liên tục về công nghệ thông tin, việc lắp ghép thẻ thông minh có thể thay thế chìa khóa thể, giấy phép nhận diện hoặc chức năng chứng minh của thẻ ngân hàng và thẻ an sinh xã hội do thay đổi công nghệ. Nói rạn, tiếp tục sự tiếp diện của bọn nhà thông minh điều này sẽ tiếp tục thay đổi quyền dịch và dùng của những người trẻ trung gian, và hệ thống của giới giấy thế thao như cáy bó Ngày nay, những người trẻ s ẽ thích sử dụng thẻ an sinh xã hội điện tử. Tần suất thay thế thẻ và thay thế thẻ thể chất sẽ giảm đáng kể. Sử dụng thanh toán, các công ty trên mạng sẽ nhận phần thưởng thường lệ như thẻ ngân hàng, nhờ lợi thế của họ trong lĩnh vực di động thanh toán. Việc phát triển và phát triển tiền dịch vụ di động cũng có tác động nhất định lên các sản phẩm thẻ thông minh. Một dạng lớn, xu hướng phát triển điện tử và kĩ thuật số trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và thanh toán có thể hạn chế tăng nhu cầu về sản phẩm thẻ thông minh. Tuy nhiên, đây không phải là những vấn đề duy nhất mà Chu Thiên long phải đối mặt, bởi vì những yếu tố nguy hiểm của anh ta bắt đầu lộ diện. Nó làm nên rất nguy hiểm. Sóc với một loại người. Nó rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, rất nhiều, rất nhiều người lọn lớn nổi tiến, nước Chủ Thiên long còn đứng nhiều lớn. Theo dữ liệu trong báo cáo hàng năm của công ty, tài khoản ghi chép của tài khoản công ty nhận được trong 2021 là 52 triệu yuan, một năm tăng vọt của 23.56=. Xét về độ lão hóa, s ự cân bằng sổ sách của công ty trong vòng một năm trên 2021 đã tăng lên chỉ từ 11.8=-year-on-year, và tỷ lệ của nó trong tổng số đó đã giảm từ 84.41=. trong 2020 tới ô.02=. The Book Balance of

Hơn một năm đã cho thấy một sự tăng trưởng tổng thể, trong đó các tài khoản thu được hưởng từ 1-2 năm tăng lên bởi 82 Tài sản thu được từ 2-3 năm tăng lên bởi 170.84=-year-on-year-14.7888 triệu yuan, tính to án for 2.5=. from 1.14=-20; Bảng thu nhập tăng qua ba năm bằng 158 The rút lui của dự trữ thiếu nợ nặng lãi tăng từ 6.25. in 202 đến 7 Những sai lầm ở mức độ hoạt động ảnh hưởng thêm đến lợi nhuận của công ty. Theo báo cáo thường niên, công ty cổ phần s ản xuất chậm do khó khăn hoạt động của nhà thầu và những dịch bệnh lặp đi lặp lại. Theo những thay đổi quan trọng trong môi trường kinh tế và thị trường, sau những nghiên cứu cẩn thận và đầy đủ, công ty đã quyết định dừng lại các khoản đầu tư cho dự án phát minh điện tử khuôn khổ trung tâm sản xuất của công ty con, và hủy bỏ các công trình đang được xây dựng. Dựa vào quan điểm này, Sở Thiên Báo, người mà kinh doanh thông minh tâm đã bị đình trệ và việc kinh doanh tăng trưởng đã thất bại trong việc tăng trưởng lợi nhuận đã rơi vào tình trạng khó xử nhất định. khó mà có thể lạc quan về sự phát triển của công ty. Trong trường hợp này, không khó hiểu nổi là công ty đã tiếp tục rơi vào tình trạng giảm cổ phiếu của cổ đông và sự ra đi của các quỹ chợ phụ. Description