Soi cầu Xổ số Siêu Tốc 45 giây

Xsag 3/6/2021 Bộ phim bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và bị bãi bỏ tiền thuê tòa án mời đại biểu Quốc hội nhân dân tham dự phiên tòa.
Soi cầu Xổ số Siêu Tốc 45 giây
Xsag 3/6/2021 Bộ phim bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và bị bãi bỏ tiền thuê tòa án mời đại biểu Quốc hội nhân dân tham dự phiên tòa.
Cập Nhật:2022-05-29 08:30    Lượt Xem:190

Xsag 3/6/2021 Bộ phim bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và bị bãi bỏ tiền thuê tòa án mời đại biểu Quốc hội nhân dân tham dự phiên tòa.

The

điện ảnh đã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, và nó đã bị hư hỏng trong tiền mua s ắm một thời gian dài. các liên quan của hai bên đã thất bại nhiều lần và cuối cùng dẫn đến các vụ kiện tụng... Vào tháng Năm 24, Tòa án Nhân dân tại huyện Qhít Nam Kinh đã tổ chức phiên to à công khai để nghe một vụ tranh chấp về hợp đồng thuê nhà, và đã mời nhiều hơn 20 người dân thành phố và District People đại biểu tham gia buổi họp. Thẩm phán chịu trách nhiệm vụ án nói rằng ông hy vọng sẽ phát triển tốt và ổn định thị trường hợp thuê bằng cách xét xử công khai vụ án. Một tổ chức thương mại ở Nam KInh đã thuê một khu đo vuông 1617 ở trung tâm mua sắm cho hai bị cáo để vận hành một rạp chiếu phim nổi tiếng suốt mười năm. Sau sự bùng phát của COVID-19, bị đơn cứ lặp đi lặp lại yêu cầu trung tâm mua sắm giảm giá khá lớn vì chính sách ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập điện ảnh, và bị từ lâu không trả tiền thuê nhà trên đất này. Sau này, do cuộc đàm phán thất bại giữa hai bên nhiều lần, phức hợp thương mại đã kháng cáo lại trước tòa nhà Qyburn, yêu cầu bị cáo chấm dứt hợp đồng, và bị cáo phải trả tiền trả lãi suất và chịu bồi thường thiệt hại đã thanh to án. Trong phiên tòa này, Lưu Bin, phó thư ký của đảng chủ tịch và phó chủ tịch tòa án, đã tổ chức cả hai bên cung cấp bằng chứng và kiểm tra bằng chứng theo trật tự. Cả hai bên đều đồng ý chấp nhận buổi hoà giải tổ chức bởi tòa án. Hội đồng Nhân dân thành phố và Quận đã tham dự phiên tòa và đã đưa ra ý kiến về việc xử lý các vụ bằng cách điền đơn. Nó thực sự kiểm soát nội

1

Người rạn, triều tòa có một buổi bàn thay đổi ở NPHP.C. Giám đốc tòa án Hongha của Thẩm phán Qhinthương,Soi cầu Xổ số Siêu Tốc 45 giây Wangdu. điều đầu tiên báo cáo cho các đại biểu biết dữ liệu về hợp đồng nhà hợp đồng về hợp đồng phục hồi dịch bệnh, sau khi tòa án định thuê nhà trở nên bình thường. Vạn Lý đang thực hiện một cuộc phân tích to àn diện về trường hợp hợp hợp hợp tư gia thuê nhà dựa trên các khía cạnh phân phối khu vực, định dạng kinh doanh, tập trung tranh cãi của các bên, kết quả xét xử lý, v.v. của tổ hợp thương mại liên quan trong vụ kiện. Ông ấy đưa ra sáu ý tưởng để giúp các công ty giải cứu trong nền hòa bình của dịch bệnh: tăng cường nguyên tắc thương mại để cùng nhau vượt qua khó khăn, tăng cường sự hoà giải chuyên nghiệp, và cân bằng lợi ích của cả hai bên theo nguyên tắc công bằng và tinh thần công bằng. Hãy cố gắng hết sức để duy trì hiệu quả của hợp đồng và tránh sự gia tăng tổn thất của cả hai bên; Hướng dẫn hiệu quả hơn cho việc áp dụng các chính sách giảm giá thuê trong tình huống dịch. Nguyên tắc trường hợp lớn và sự thay đổi tình huống trong quy tắc dân sự nên được áp dụng cẩn thận hơn trong trường hợp có quyết định. Dùng các điều khoản bảo mật có tội. Theo như trường hợp này, phó chủ tịch Lưu Bin nói rằng dịch bệnh có tác động lớn đến thị trường thuê nhà, và một s ố thương nhân thương mại phức tạp có nhiều khó khăn hoạt động và không thể trả tiền thuê. Ông ấy hy vọng rằng phiên tòa công khai sẽ phản ánh vấn đề và chuyển thông tin cho xã hội, đặc biệt các phụ tá đến Quốc hội Nhân dân Quốc hội, để thu hút sự chú ý cần thiết và thúc đẩy một phát triển lành mạnh của thị trường thuê nhà. Tḥng

Yangzi Evening News/ Ziniu phóng viên báo chí Wan Chennai Phóng viên Tần Faxuan

do Faye Xsag 3/6/2021

kiểm tra