Soi cầu Xổ số Siêu Tốc 45 giây

Xstv 11/03/2022 Ngụy Bác, thiết kế của bộ sưu tập Ma jian tất cả các điểm khởi đầu thiết kế dựa trên quan điểm của người sống trong thời kỳ đó
Soi cầu Xổ số Siêu Tốc 45 giây
Xstv 11/03/2022 Ngụy Bác, thiết kế của bộ sưu tập Ma jian tất cả các điểm khởi đầu thiết kế dựa trên quan điểm của người sống trong thời kỳ đó
Cập Nhật:2022-06-17 08:26    Lượt Xem:81
The project is located in Chorgqing Trương Tưởng Niệm International Financial Center, at the confluence of Jia River and the Yangtze River. It has a upper interior location, abundant light and a first-line river and urban country. The design idea of

3

0 1}0

9 0}0 1

0}là tạo ra một văn phòng hiện đại có sự bảo vệ môi trường, một không gian đồng tính, nghệ thuật và hiệu quả. Do đó, từ góc độ của khung cảnh không gian bị bỏ rơi, và không cần thiết khoảng trống được mở càng xa càng tốt, để khung cảnh bên ngoài cửa sổ có thể hòa nhập bên trong. The! 0! Th! Th! Th! Th! 0! 20! 20! lô lô! 0! 23! 0 Từng Từng Từng Từng Từng d! Th! 0! 26! 1 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng d. Th. Th. 1. Từng. Từng. Từng, từng, từng, từngXstv 11/03/2022, từngXstv 11/03/2022, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, Những cây màu xanh được đánh dấu ở mỗi góc cho không gian một cảm giác áp lực và thư giãn. Nó nói ra nó lối ra. lối ra. lối này. lối này. lối này. lối này. lối đó cho cái này. Nóít ra màu xanh da lốnh bên cái này. Nó được đói vào. Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho okay okay okay okay bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây bây không. Vẻ đẹp của không gian cần được khám phá và lên kế hoạch một cách lý trí và khắc nghiệt nó chống lại sự thiết kế không cần thiết để mô hình và xếp hàng các vật liệu. chúng tôi tin rằng mọi điểm khởi đầu thiết kế đều dựa trên sự cân nhắc của nhân vật trong suốt khoảng thời gian sống, bao gồm cả nhưng không giới hạn mối quan hệ giữa người và các vật thể, giữa người và các tòa nhà, giữa con người và môi trường bên ngoài. Description